අපේ ගෙවත්ත ගොඩ නැගුන හැටි

අපේ ගෙවත්ත ගොඩ නැගුන හැටි


අපි අපේ ගෙවත්තේ වගා කරන්න පටන් ගත්තේ 2015 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ. අගෝස්තු 18 වෙනිදාට යෙදිල තිබුණ අපේ 8 වෙනි විවාහ සංවස්තරය වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ගෙවත්ත හැදුවේ.

ඊට පෙර අපි හැම අවුරුද්දේම විනෝද චාරිකාවක් ගියා. ඒ වෙනුවෙන්. හොඳ හෝටල්වලට මුදල් ගොඩක් වියදම් කළා. ඒත් ඒ අවුරුද්දේ අපි හිතුව දවසක දෙකක සතුට වෙනුවෙන් නිකං සල්ලි වියදම් නොකර අපි ළඟ හැමදාම රැඳෙන දෙයකට ඒ මුදල යොදවමු කියලා.

ඒ අනුව අපි දෙන්න පොඩි ගෙවත්තක් හැදුව. අපේ රැකියාවල් සමග කාල වේලාව අඩු නිසා කරන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රමය ගැන  හිතල සිමෙන්ති පෝච්චි ගෙනාව.( මේ පෝච්චි රුපියල් 750 සහ 1000 අතර මුදලකට ගන්න පුළුවන්)

ඒ පෝච්චි වටේට තියල ගෙදර කුණු , කොළ රොඩු , පොල් ලෙලි ආදිය යටට දාල උඩින් කොම්පෝස්ට් , වැලි සහ මතු පිට පස එකට මිශ්‍ර කර  පිරෙව්වා.

ඉතිං අපි අපේ පොඩි දරුවන්ටත් උගන්වමින් එළවළු පළතුරු වවන්න පටන් ගත්ත. හරිම මහන්සි වෙලා වැඩ කළා. ඒත් අපි මේ ගෙවත්තෙන් ලබපු සතුට කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. ගෙවත්ත නිසා අපි පවුලක් විදිහට ගොඩක් එකමුතු වුණා. අපේ දරුවො ගස කොළ හොඳට අඳුරනවා. ලොකු සතුටක් තෘප්තියක් අපි මේ තුළින් අත් විදිනවා.

කමනි සිරිවර්ධන

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *