ඩ්‍රීම්කැචර් එකක් හදමුද?

ඩ්‍රීම්කැචර් එකක් හදමුද?

මේ දවස් වල හැමෝම කතා කරන දෙයක් තමයි මේ ඩ්‍රීම් කැචර්ස්. ඇත්තටම මොනාද මේ ඩ්‍රීම් කැචර්ස් කියන්නෙ? කොහෙන්ද මේවා ආවේ? කොහොමද මේවා හදන්නේ? කඩෙන් ගන්න ගියාමත් ගිනි ගණන් නේද? ඒකට කමක් නෑ. අද අපි මේ ඩ්‍රීම්කැචර්ස් ගැන දැනගන්න ගමන් ම ඒවා හදන හැටිත් ඉගෙන ගමු.

ඩ්‍රීම් කැචර් එකක් සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය

·        රාමුවක් ( රවුම් ආකාරයට රාමුවක් අවශයයි. මෙය ලි , ලෝහ නැත්නම් වැලකින් වුව හදාගත හැක.)

·        වූල් හෝ dmc නූල්

·        කතුරක්

·        පිහාටු

පලමුවෙන්ම රවුම් රාමුව වූල් වලින් වටේම ඔතා ගන්න ඕන. පළමු රූප සටහන බලන්න.

දෙවනියට අපට තියෙන්නෙ ඩ්‍රීම්කැචර් එක රටාවකට වියන එක. අත හුරුවෙනකම් මෙය අමාරුය් වගේ දැනුනත් ඉවසීමෙන් උත්සහ කළොත් කාටත් පුළුවන්.

වූල් නූල දිගට අරගන එහි එක් කොණක් රවුමේ ගැටගසා ගන්න. දැන් වියමනට ඔබ සූදානම්. මතක තියා ගන්න වියමන අතරමැද නවත්තල කොහෙවත් යන්නෙපා සම්පූර්ණ වියමනම අපතේ යයි.

රූපවල දක්වා ඇති ආකාරයට ගැට නොගසා නූල රවුටමහි වටයක් කරකවා එය තුළින්ම එළියට ගන්න. මෙලෙස සමාන දුරින් ගැට දමාගෙන ගොස් ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණි පසු යළිත් එම ගැට දැමීම නිසි නිර්මාණය වූ සිදුරැ තුළින් ගෙතුම යවන්න. මෙලෙසට රවුම මැදට එනතෙක්ම ගෙතුම කරගෙන යන්න.

ඔබට පෙනේවි මලක ආකාරයක මෝස්තයක් අපූරුවට ගොඩනැගෙන ආකාරය.

අන්තිම රවුමට ආ පසු සියුම් ගැටයක් යොදා වූල් ගෙතුම නිමා කරන්න.

ඩ්‍රීම්කැචර් එකේ පහළින් තමන් කැමත් ආකාරයට පිහාටු එල්ලා තම නිර්මාණය අලංකාර කරගන්න.

ඩ්‍රීම්කැචර් වල උපත විදිහට සැලකෙන්නෙ ඇමරිකාවේ මුල් පුරවැසියව් වන රතුඉන්දියානුවන්ගේ කාලයෙයි. ඔවුන්ගේ විශ්වාස කිරීමක් තමයි ඩ්‍රීම්කැචර් එකකට මිනිසුන්ගේ සිහින දැකීමට බලපෑමක් කල හැකි බවයි. ඔවුන් විශ්වාස කරන පරිද් නරක සිහින ඩ්‍රීම්කැචර් එකෙහි ඇති කවුළු මගින් පෙරා දමා හොද සිහින පමණක් දැලට අසුකරගෙන පිහාටු දිගේ අපගේ රාත්‍රී සිහින ලෝකයට එවන බව. ඒ වගේම ඔවුන් මෙම ඩ්‍රීම්කැචර් සෑදීමට භාවිතා කළේ ස්වභාවදර්මයේ ශාඛ වැල්ය. සවිශක්තිමත් වැල් ඔවුන් නවා රවුම් කර භාවිතා කළ අතර පිහාටු භාවිතයේද ව්ව්ධ වු ව්ශ්වාස තිබිණි. ඒ වගේම වර්ණ වලින්ද යම්යම් දේ කියාපාන බව ඔවුන්ගේ මතයය්.

 ලබන සතියේ ying & yang ක්‍රමයට ඩීම්කැචර් එකක් හදාගන්න ආකාරය සමගින් වර්ණ භාවිතය ගැනද වැඩිදුර කතා කරමු.

හංසි රණසිංහ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *