ජැපනීස් ස්පොන්ච් කේක්..

ජැපනීස් ස්පොන්ච් කේක්..

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පාන් පිටි ග්‍රෑම් 80 ක්
කෝන් පිටි ග්‍රෑම් 20ක්

*(කේක් පිටි ගන්නේ නම් ග්‍රෑම් 100)
කේක් පිටි වල කෝන් පිටි මිස්‍ර වී ඇති
බැවින් වෙනම කෝන් පිටි එකතු
කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ..
බටර් ග්‍රෑම් 80
සීනි ග්‍රෑම් 100
දියර කිරි මිලි ලීටර 120
දියලුනු තේ හැඳි 1/8
බිත්තර සුදු මද 7
බිත්තර කහමද 7
බිත්තර 1
ඔක්කොම බිත්තර ප්‍රමාණය 8 කි
ඉන් බිත්තර 7 ක සුදු මද සහ කහමද වෙන කරගන්න..
ඉතුරි වන බිත්තරය කඩා කහ මද එකටම එකතු කරගන්න….

අවන් එක 160° ට රත්වීමට තබන්න …
පාච්මන්ට් පේපර් එකක් එලා තැටිය සකස් කරගන්න .

කේක් එක සෑදීම…

බටර් සහ කිරි එකතු කර බටර් ටික හොඳින් දිය වන තුරු ඩබ්ල් බොයිල් ක්‍රමයට උණු කරගන්න.

රත් වූ බටර් සහ කිරි මිස්‍රනය ට .
එකට එකතු කරගත් පාන් පිටි සහ කෝන්පිටි ටික දමා හොදින් කලවම් කරන්න

එම මිස්‍රනයට බිත්තර කහ මද වලින් ටිකින් ටික දමමින් මිස්‍ර කරන්න

බීටරයක් ආදාරයෙන් බිත්තර සුදූ මද ටික බීට් කරන්න …හිම ලෙස පෙනෙනතෙක් බීට් කරන්න …
එම බාජනය අනෙකෙ පැත්තට හැරෙව්වත් නොහැලෙන ගානට බීට් කරන්න

එම බීට් කරගත් බිත්තර සුදු මද වලින් ටිකක් සකසාගත් පිටි මිස්‍රනය ට එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න ..

පසු ව එම මිස්‍රනය ඉතිරි බිත්තර සුදු මදවලට එකතු කර හොඳින් කලවම් කරන්න ..බීට් කිරීමට එපා..

තැටියට දමා හොදින් තුනී කරන්න ..
තැටියේ කට මට්ටමටම කේක් මිස්‍රනය තිබුනනට ගැටළුවක් නොවේ මන්ද මෙයට
බේකිං පවුඩර් එකතු කරන්නෙ නැති නිසා ..

තැටිය වටා ෆොයිල් පේපර් එකක් එතීමට හැකි නම් වඩාත් සුදුසුයි

තැටිය අවන් එකට දැමීම කල යුතු වන්නෙ
.උණු වතුර සහිත තවත් තැටියක බහාය…

බේක් වීම
ඌශ්නත්වය 160°
කාලය පැය 1ක්

සැකසුම දිනේෂි අමරකෝන්

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *