කමනි සිරිවර්ධන

කමනි සිරිවර්ධන

මම කමනි සිරිවර්ධන..වයස 39 යි. විවාහකයි දරුවන් තුන්දෙනෙක් ඉන්නව මට.

පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයෙන්. උසස් අධ්‍යාපනය කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන්. සංඛ්‍යාන ක්ෂේත්‍රයෙන් විශේෂ උපාධියක් හිමියි. පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව ලබා තිබෙනවා අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව ළමා මනෝ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාවක් ද හදාරා තිබෙනවා.

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිත ගුරුවරියක් ලෙස වසර දහයක පළපුරුද්ද මට තියනවා. දැන් මම නිවසේ පන්ති පවත්වනවා කේම්බ්‍රිජ් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග සදහා.

ලියාරා සගරාවට මම සම්බන්ධ වන්නේ ගෙවතු වගාව සහ නිවස මනා ලෙස සංවිධානය කර ගැනීම ගැන ලිපි තුළින්. එය මගේ විනෝදාංශය. ඉතිං මම ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුම ඉතාම ආසාවෙන් බෙදා ගන්නවා.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *