චමීරා පතිනායක

චමීරා පතිනායක

මම චමීරා පතිනායක.
මට වැඩිමහල් සහ බාල සොයුරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා.
පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ජීව විද්‍යා අංශයෙන්.
උසස් අධ්‍යාපනය හදාරා දැන් මූල්‍ය සමාගමක සේවය කරනවා.
කුඩා කාලයේ ඉදන්ම ඉවුම් පිහුම් වලට ආසාවක් නැඹුරැවක් තිබුනා.
රැකියාවෙන් පසු නිවසට පැමිණ රාත්‍රියේද පැයක් දෙකක් මොනයම් හෝ කෑම වර්ගයක් සැකසීම වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා.ආසාවෙන් කළ දෙයක් නිසා කිසිදු මහන්සියක් දැනුනේ නැහැ.
විවේකී නිවාඩු දිනවලද විවිධ කෑම වර්ග සැකසීම සහ විනෝදාංශයක් ලෙස කෑම වර්ග ආකර්ෂණීයව පිළිගන්වා ඡායාරෑප ගැනීම සිදුකලා.
කලා⁣වක් ලෙස වින්දනයක් ලබපු දෙයක්.
දිව පිනවීමට ප්‍රථම ඇස පිනවීම මූලික කරගෙන ආහාර සැකසීම සහ ඒවා ඡායාරෑපයට ගැනීම සිදුකලා.
කෑම වර්ග පිලිගැන්වීම සදහා විවිධාකාර බදුන් මිලදී ගැනීමටත් යොමු උනා.මෙයින් මනසට ලැබෙන තෘප්තියද ඉමහත්.
ලියාරාහි ලිවීමට ආරාධනාවක් ලැබුනේ මගේ විවිධ කෑම වර්ග නිසා.
එහිදී විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි දැනුමැති වනිතාවන් හදුනා ගැනීමට හා ඔවුන් හා වැඩ කිරීමට අවස්ථාව ලැබුනා.
මගේ හැකියාවට “ලියාරාහි” තැනක් ලැබීම සතුටක් වගේම ගෞරවයක්!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *