නිලක්ෂි බණ්ඩාර

නිලක්ෂි බණ්ඩාර

මම නිලක්ෂි බණ්ඩාර
රත්නපුරේ
දැනට මම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරත වෙනවා.
HNDE in English Diploma in SLIATE කරලා ඉංග්‍රීසි ගුරු පත්වීම් ලැබෙනකන් ඉන්නේ.
මනෝ උපදේශනය ඩිප්ලෝමාවක්
මනෝ විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව සහ ජන සන්නිවේදන විෂයන් වලින් උපාධිය හදාරනවා.
සංගීත විශාරද විභාගයට සුදානම් වෙනවා.
මේ වන විට ලියාරා සඟරාවේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකාවක ලෙසත් නවලිය පත්තරේ නිදහස් මාධ්‍යවේදිනියක් ලෙසත් කටයුතු කරනවා.

Please follow and like us:

1 Comment

  1. ලියාරා ලස්සන තෝතැන්නක් වේවි කාන්තා අපිට.. අලුත් අලුත් දේ දැනගන්න විදගන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *