කේක් හදමු 01

කේක් හදමු 01


කේක් සෑදීමේ මූලික දැනුමක් නැති ඔබ වෙනුවෙන් පාඩම් ටිකක් පෙළ ගැස්සුවෙමි…

සෑම මසකම ඔයායලට කේක් සම්බන්ධ පාඩමක් ගෙනඑන අතර ඔබට ඇති වන ගැටළුවක් ලියාරා සමූහය සමඟ සම්භන්ධ වී එම සමූහය වෙත ඉදිරිපත් කරන්න .
ඔබට පාඩම් අංකය හෝ සඟාරාව නිකුත් කල මාසය සඳහන් කර ඔබේ ගැටළුව යොමු කරන්න ….
(මුද්‍රණයේ පහසුව උදේසා ඉංග්‍රීසි උච්චාරණයට සිංහල අකුරු බාවිත කරන්නට වන බව කරුණාවෙන් සලකන්නෙ )

අපි බලමු කේක් සෑදීමේදී අපට
මූලිකවම අවශ්‍ය වෙන සරල ආම්පන්න ටිකක්…
කේක් සෑදීමට වෙනම ආම්මපන්නත්,
කේක් අයිසිං කරන්නට වෙනම ආම්පන්නත් ඇත.

අද මම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්නෙ කේක් සෑදීමට අවශ්‍ය වෙන ආම්පන්න ටික්ක් ..

ඔබට අවශ්‍ය වෙනව –
-පුංචි තරාදියක්..(ස්කේල්)
-කේක් ඇනීම සඳහා භාජනක්
(කේක් බෝල්)
-පත්තක් (ස්පැචුල)
-බීටරයක් (තීබීම පහසුවක් වන නමුත්
අත්‍යවශ්‍ය නැත)
-අදාල ප්‍රමාණයන් සඳහා ඇති කේක් තැටි
( බේකිං ට්‍රේ/බේකිං ටින්)
-තෙල්කඩදාසි/බේකිං පේපර්/පාච්මන්ට්
පේපර (තැටියේ එලීම සඳහා )
-අවන්. (බේක් කිරීමට )
කේක් පුළුස්සා ගැනීමට අවන් එකක් තිබීම පහසුවක් වන නමුත්
ලිපක මත තබා හෝ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක කේක් එකක් පුළුස්සා ගැනීමට හැකියාව ඇත…)
-බේකිං පවුඩර් ,එසන්ස්,සහ වර්ණක..

මේ දේවල් සපයා ගන්නට දුශ්කර දෙයක් නොවෙන අතර …කේක් සෑදීමට අවශ්‍ය වන මූලික භාණ්ඩ කිහිපයක චායාරූප කිහිපයක් මේ සමඟ ඵල කිරීමට සිතුවෙමි… කේක් සැරසිලි කිරීම සඳහා වන ආම්පන්න වෙනම ලිපියකින් සකසමි…

* කේක් බේක් කිරීම සඳහා තැටි( බේකිං ට්‍රේ/බේකිං ටින්)තෝරා ගැනීම…

කේක් වල තැටි තෝරා ගන්නෙ ..සියළුම අමුද්‍රව්‍ය එකතු වි මිස්‍ර වී බේක් වීමට පෙර බර අනුවයි.

කේක් එකක් බේක් වූවාට පසු එම බරෙන් ජල බර වශ්පවූවට පසු සුළු ප්‍රමාණයකින් වර අඩුවෙයි
වෙළඳ පොළේ විවිද තැටි වර්ග තිබුනත් කේක් එකක් ඉතා සමබරව බේක් වීම සිදු වන්නෙ ඇලුමිනියම් වරගයේ තැටි වලයි
එබැවින් ඔබ තැටි තෝරාගැනීමේදි හැකි හැම විටම ඇලුමිනියම් තැටි තෝරාගැනීමෙන් මනා ඌශ්නත්ව රඳවගැනීමෙන් කේක් එක පුලුස්සා ගත හැකිවේ…

*අනෙක් කරුණ නම් කේක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් සෑදීමට බීටරයක් අත්‍යවශ්‍ය නොවන අතර බටර් වල සීනි දිය වීමට පමණක් හොඳින් බීට් කිරීමට හැකි පත්තක් ප්‍රමාණවත් වෙයි..

බිත්තර සුදු මද හිම ලෙස බීට් කිරීමට බීටරයක් තිබීම අවශ්‍ය වන නමුත් අතුන් ක්‍රියාත්මක වන බීටරයකින් ද බිත්තර සුදු මද එලෙස බීට් කළ හැකි වන්වා…

එසෙන්ස් …

කේක් වලට අවශ්‍ය ලෙස සුවඳ වර්ග එකතු කිරීමට හැකිවන ලෙස වෙලඳ පොලේන් ලබාගත හැකි මෙම එසෙන්ස් ..
විවිද සුවඳ වර්ගයන් ඇත..

ඉන් ප්‍රධාන ලෙස අපිට අවශ්‍ය වන්නෙ…
වැනිලා එසෙන්ස් වේ…සාමාන්‍ය බටර් කේක් එකකට වැනිලා ඒසෙන්ස් ටිකක් එකතු කිරීමෙන් කේක් එකේ සුවඳ තීව්‍ර කරනව
.(එසෙන්ස් වර්ග කිහිපයක්
වැනිලා,චොක්ලට් ,ආමන්ඩ් ,ස්ටෝබෙරි
පයින් ඇපල්,පිස්චෝ සහ තවත් )

කලරිං (වර්ණක)

කේක් වල සහ සැරසිලි වල වරණය ලබා ගැනීම සඳහා ආහාරයට සුදුසු වර්ණක
(එඩිබල් කලස්)
යොදාගනී…මේවා සියල්ලම වෙලඳ පොලෙන් ලබාගැනීමට හැකි වෙව්..

දැනට මේ ටික ඇති කියලා සිතුව නිසා ..
කේක් හදන්න කලින් අපි ඒකට පෙර සූදානමක් ලෙස මේ ටික සිතට ගමු

දිනේශි අමරකෝන්


Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *