පියයුරු සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන්ට පැන නඟින ගැටළු

පියයුරු සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන්ට පැන නඟින ගැටළු

ඔබ දැනගත යුත්තේ බොහෝමයක් පියයුරු සම්බන්ධ ගැටළු , පියයුරු පිළිකා වලට අදාල නොවන බව

පියයුරු සම්බන්ධ ගැටළුවක් ඔබට ඇතිවූ විට වෛද්‍යවරයෙක් මුණගැසීම ඉතාම වැදගත් සහ මතක තබා ගත යුතු කරුණක්.

පියයුරු සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන්ට ඇතිවන පොදු ගැටළු

– පියයුරු වල තදින් අතට අසුවන
කොටසක්. ( ලම්පිනස්)

– පියයුරක තනි ගැටිත්තක්
( සිංගල් බ්‍රෙස්ට් ලම්ප්)

– පියයුරු වේදනාව

– පියයුරු වල තද ගතිය

– තණ පුඩුවෙන් ශ්‍රාවයන් පිටවීම
(පැහැදිලි , සුදු පැහැති,කහ
පැහැති, කොළ පැහැති හෝ
රතු/ රෝස)

– තණ පුඩුව පිටතට නෙරා
නොපිහිටීම.

මෙම ගැටළු කාන්තාවන්ට ඕනෑම වයසකදී ඇතිවිය හැකිය.
පියයුරු වල ඉහත තත්ව හැමවිටෙකම හදිසි තත්වයන් නොවෙන්නට පුළුවන් වුවත්,
මෙවැනි අවස්ථා වලදී වෛද්‍යවරයෙක් මුණගැසීම ඉතාම වැදගත් .

දරුණු තත්වයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන් ඉඩ කඩ වලක්වාලීම සඳහා එය ඉතාම වැදගත් .
අදාල පරීක්ෂණ මඟින් රෝගී තත්වයක් ඇද්ද යන්න පරික්ෂා කරවාගැනීමට කල් නොගැනීම ඉතාම වැදගත් .

පියයුරු වල ගැටළු වලදී පොදුවේ සිදුකරන පරීක්ෂණ කිහිපයක්

1 පියයුරු ස්කෑන් පරීක්ෂණය

මෙමඟින් පියයුරු ඇතුලත බලාගත හැකිවේ.
පියයුරේ ගැටිත්තක් , ඝණ වූ තැනක් හෝ තරල පිරුණු තැන් හඳුනාගත හැකි වේ.

2 පියයුරු පටක කැබැල්ලක් පරික්ෂා කිරීම / බයොප්සි

වෛද්‍යවරයෙක් විසින් ,ඉඳිකටුවක් ආධාරයෙන් , පියයුරෙන් පටක කොටසක් ගෙන පරික්ෂණාගරයක පරීක්ෂා කරයි.
පිළිකාමය තත්ව හෝ වෙනත් ගැටළු තහවුරු කරගැනීමට මෙය සිදුකරයි.

3 මැමෝග්‍රෑම් පරීක්ෂණය

පියයුරු වල විශේෂිත එක්ස් කිරණ පරික්ෂණයකි.
පිළිකා හඳුනාගැනීමට ආධාර වේ.

පියයුරු වල ගැටළු ඇතිවීමට හේතු

බොහෝ හේතු ඇති අතර වැඩි වශයෙන් ඒවා දරුණු නොවේ.
උදාහරණයක් ලෙස කාන්තාවන්ගේ මාසික ඔසප් චක්‍රය නිසා සමහර අවස්ථාවලදී පියයුරු වේදනාව ඇතිවිය හැක.
නමුත් අලුතින් වෙනස් විදියට ඇතිවන පියයුරු ගැටළුවක් පිළිකාවක් තෙක් දිවෙන්නටද හැකි නිසා යම් අසාමාන්‍යතාවයකදී වෛද්‍යවරයෙක් මුණගැසීම වඩාත්ම යෝග්‍ය වේ.

රොනිති සර්ධාතිලක
ලිපි සඳහා තොරතුරු
Up todate 2019

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *