කාන්තා ශ‍්‍රමය සම්බන්ධව නීතිමය කරුණු

කාන්තා ශ‍්‍රමය සම්බන්ධව නීතිමය කරුණු

මෑත අතීතයේ සිට ශී‍්‍ර ලාංකේය කාන්තාවන් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආර්ථිකය උදෙසා අනගිභවනීය දායකත්වයක් ලබාදෙන බව නොරහසකි. කර්මාන්ත සේවිකාවන්, වතු කම්කරු සේවිකාවන් ආදි වශයෙන් ඔවුන් ශී‍්‍ර ලංකාවේ විවිධ ආර්ථික කි‍්‍රයාකාරකම්වල නියැලී සිටින අතර, ඔවුන් ආර්ථිකය වෙනුවෙන් කරන මෙහෙය සුවිශේෂී මුහුණුවරක් ගත්තකි. එනිසාම එ් වෙනුවෙන් සැකසුණ නීතිමය රාමුවක් ද ශී‍්‍ර ලංකා නීති පද්ධතිය විමසා බලන කළ පෙනී යයි. පහත දැක්වෙන ප‍්‍රධාන පනත් කාන්තා ශ‍්‍රමයට අදාළ කරුණු පාලනය කරයි.

 1. 1942 අංක 45 දරන කර්මාන්ත ශාලා පනත
 2. 1937 අංක 13 දරන පතල් වල සේවය කරන කාන්තාවන්ට අදාළ කර්මාන්ත ශාලා පනත.
 3. 1954 අංක 19 දරන කඩ සාප්පු හා කාර්යාල සේවකයින්ගේ (සේවා හා වැටුප්* පාලන පනත.
 4. 1981 අංක 52 සහ 1985 අංක 43 පනත් වලින් සංශෝධිත 1934 අංක 32 දරන මාතෘ ප‍්‍රතිලාභ ආඥා පනත
 5. 2003 අංක 08 සහ 2006 අංක 24 දරන සංශෝධිත පනත් වලින් සංශෝධිත 1957 අංක 47 දරන කාන්තාවන්, තරුණයින් හා ළමයින් සේවයේ යෙදවීම පිළිබඳ පනත.

කම්හල් සේවක සේවිකාවන්ගේ සෞඛ්‍යය සහ ආරක්ෂාව සලසන (1945* අංක 45 දරන කර්මාන්ත ශාලා ආඥා පනතේ විධි විධාන කිහිපයක් සාරාංශ කොට මෙසේ දැක්විය හැකිය.

 1. පිරිසිදුකම
  සෑම කර්මාන්ත ශාලාවක්ම පිරිසිදු තත්ත්වයක තිබිය යුතුය. කාණු වලින් හෝ වැසිකිළි වලින් එන දුගඳින් තොර විය යුතුය.
 2. අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණයට වඩා පිරිස වැඩිවීම

කර්මාන්ත ශාලාවක වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගේ සෞඛ්‍යයට අනතුරක් වන ආකාරයෙන් කර්මාන්ත ශාලාවේ සිටින පිරිස අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණයට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.

 1. උෂ්ණත්වය

වැඩ කරන කාමරවල සිටින පුද්ගලයන්ට අනතුරුදායක නොවන ක‍්‍රම මඟින් එම කාමර වල ප‍්‍රමාණවත් උෂ්ණත්වයක් ආරක්ෂා කළ යුතුය.

 1. වාතාශ‍්‍රය

වැඩ කරන කාමර තුළට පිරිසිදු වාතය එන පරිදි ප‍්‍රමාණවත් වූ පියවර ගත යුතුය. එමෙන්ම ¥විලි වලින් සහ දුම් වලින් සේවක සේවිකාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ද පියවර ගත යුතුය. හුස්ම හිර විය හැකි හෝ අහිතකර ගෑස් හෝ වාෂ්ප භාවිත කරන අවස්ථා වලදී හෝ එවැනි දේ තිබෙන අවස්ථා වල ද විශේෂ ආරක්ෂිත පියවර ගත යුතුය.

 1. ආලෝකය

කර්මාන්ත ශාලාවේ සෑම කොටසකටම ස්වභාවිකව හෝ කෘතිමව හෝ ප‍්‍රමාණවත් ආලෝකය තිබිය යුතුය.

 1. පොළොවේ වතුර කාන්දු වීමට ඉඩ සැළසීම

කර්මාන්ත ශාලාවල ඇතුළත පොළොව මත වතුර ගලා යන ක‍්‍රමයක් තිබිය යුතුය.

 1. වැසිකිළි පහසුකම් තිබිය යුතුය.
 2. අනතුරුදායක කාමරයන්හි ආහාර ගැනීම

විෂ සහිත ද්‍රව්‍යයන් තිබෙන කාමර තුළ සේවක සේවිකාවන්ට ආහාර ගැනීමට ඉඩ නොදිය යුතුය.

 1. පොළොව යට ඇති කාමර

ගබඩා කාමරයක් ලෙස හැර පොළොව යට කාමර වැඩ සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුය.

 1. අධික බර ඉසිලීම

යම් පුද්ගලයකුට අනතුරක් විය හැකි ආකාරයේ අධික බර ඉසිලීමට ඉඩ නොදිය යුතුය.

 1. වෛද්‍යවරයකු පරීක්ෂා කිරීම හෝ ප‍්‍රතිකාර කිරීම

ඇතැම් කර්මාන්ත ශාලාවල කරගෙන යන වැඩ වල ස්වභාවය අනුව යම් යම් රෝග හට ගැනීම හෝ වැඩපලේ සේවය කරන පුද්ගලයින්ගේ හෝ තරුණ ළමයින්ගේ සෞඛ්‍යයට හානිවීමේ අවදානමක් තිබිය හැකිය. මෙවන් අවදානමක් තිබෙන බවට කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට පෙනී යන අවස්ථාවක අදාළ පුද්ගලයන් පරීක්ෂා කිරීමට සහ අනතුරු වැළැක්විය හැකි ආකාරයෙන් ඔවුනට ප‍්‍රතිකාර කිරීමට වෛද්‍යවරයකු යොදවන ලෙස කම්හල් අයිතිකරුවන්ට විධාන කිරීමට කම්කරු කොමසාරිස්ට බලය ඇත.

නීතිඥ ප‍්‍රියාශා රන්වල

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *