ලියාරා කාන්තා සඟරාවේ ප‍්‍රථම මුද්‍රණය දොරට වැඞීම

ලියාරා කාන්තා සඟරාවේ ප‍්‍රථම මුද්‍රණය දොරට වැඞීම

ලියාරා කාන්තා සඟරාවේ ප‍්‍රථම මුද්‍රණය දොරට වැඞීම සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනිදා කොළඹ ලයිට් හවුස් ගැලී හෝටලයේදී මේජර් ජෙනරාල් රුක්මල් ඩයස් මහතා , තනූජා ඩයස් මහත්මිය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී හිරු ර්‍ණකා පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර මහත්මිය සහ කොළඹ දිස්ත‍්‍රික් නාගරික මන්ත‍්‍රී මිලින්ද රාජපක්ශ මහතාගේ පැවැත්වි ර්‍ණ. මෙම අවස්ථාවට විවිධ අංශ නියෝජනය කරමින් විද්වතුන් රාශියක් සහභාගී වූ අතර කාන්තාවන් උදෙසා කාන්තාවන් විසින් තිළිණ කරන ලද දැනුම සම්භාරයකින් යුත් ලියාරා කාන්තා මාසික සඟරාව පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමක්ද සිදු කරන ලදි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *