අඹ මිරිසට

අඹ මිරිසට

මම ගත්තේ හොදට පැහුනු අඹ ගෙඩියක් 1 කෑලි කපා පිහියෙන් අඹ කෑල්ල තැනින් තැන කපා ගන්න හොදට ලුනු ඇඹුල් අල්ලන්න.

කහ තේ හැදි 1/2

බැදපු තුන පහ තේ හැදි 1

බැදපු මිරිස් කුඩ තේ හැදි 1

මිරිස් කුඩු තේ හැදි 1

ගම්මිරිස් තේ හැදි 1/2

ලුනු ටිකක්

සීනි මේස හැදි 1

කුරැදු පොතු කෑල්ලක්

අබ ටිකක්.

ඉගුරැ සුදු ලූනු , කරදමුංගු 2ක්

කරාබු නැටි 2ක් සියල්ල බ්ලෙන්ඩර් කර

ලියාගත් ලූනු

කරපිංචා

දැන් භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ටිකක් දමා ලියාගත් ලූනූ , කරපිංචා , කුරැදු පොතු කෑල්ල දමා හොදට කලවම් කරන්න.ලූනූ රන්වන් පාට වන විට අබ ටිකක් දමන්න.දැන් ඉගුරැ සුදූ ලූනු මිශ්‍රනය තෙලටම දමා හොදට කරකවා අඹ ටික දාන්න.දැන් කහ, බැදපු තුනපහ, බැදපුමිරිස් , මිරිස් කුඩු , ගම් මිරිස් , ලුනු සහ වතුර කෝප්ප කාලක් එක් කර පියනකින් වසා ලිප අඩුකර විනාඩි 10- 15  තැම්බෙන්න දෙන්න.දැන් හොදට තැම්බු අඹ වලට සීනි එක් කරන්න කලවම් කර හොදට හිදෙන්න මද ගින්දරේ අඹ කරි එක සාදාගන්න.නැවත විනාඩි 10කින් පමන හොදට කලවම් කර ලුනු සහ සීනි වල රස බලා මදි නම් එකතු කරන්න.අඹ ඇඹුල් නම් සීනි ටිකක් වැඩිපුර ඕනා.ඉතාම රසවත් අඹ කරියක්.

චාමලී මදනායක

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *