සිනමන් රෝල්ස් (Cinnamon rolls)

සිනමන් රෝල්ස් (Cinnamon rolls)

නත්තලේ සීතලත් එක්ක හවස තේ වෙලාවට

ස්වීට් එකක්

සිනමන් රෝල්ස් (Cinnamon rolls)

පාන්පිටි ග්‍රෑම් 360 (කෝප්ප2 යි 3/4 ක්)

සීනි ග්‍රෑම් 50

ඩබල් බොයිල් කර දියකරගත් බටර් ග්‍රෑම් 50

ලුණු කුඩු තේ හැදි භාගයක්

මද උනුසුම් කිරි 180 ml (කෝප්ප 3/4)

යීස්ට් තේ හැදි 1 හමාරක්

තරමක් ලොකු බදුනක් ගෙන එයට ඩබල් බොයිල් කරගෙන දියකරගත් බටර්,මද උනුසුම් කිරි හා සීනි එකතු කර කලවම් කරන්න.

ඉන්පසු යීස්ට් තේ හැදි එක හමාර ඉස විනාඩියක් පමණ තිබෙන්න හරින්න.

දැන් පාන්පිටි ටික සහ ලුණු කුඩු එකතු කර හැන්දකින් කලවම්

කරන්න.

බදුන වසා පැයක් පිපෙන්න තියන්න.

පැයකට පසු පිටි මෝලිය දෙගුණයක් සයිස් පිපී තිබෙනු දැකගත හැකියි.

මෙය ඇලෙන සුලු පිටි මෝලියකි.

එමනිසා පාන් පිටි දැමූ මතුපිටකට මෙම මෝලිය දමා හොදින් අත්ගසා වාතය ඉවත්කර අනාගන්න.

පිටි මෝලිය අතේ නොඇලෙන තරමට තව පාන්පිටි මේස හැදි දෙකක් පමණ එකතු කළ හැකියි.

අනාගත් පිටි මෝලිය අගල් භාගයක් පමණ ඝණකමට තුනී කරගන්න. (ඝෘජු‌කෝණාස්‍රාකාර හැඩයට.දිග පළල12*8)

දැන් කාමර උෂ්ණත්වයේ ඇති මෘදු බටර් ගෙන මතුපිට ආලේප කරන්න.

උඩින්.දුඹුරැ සීනි ඉසින්න.

ඉටත් උඩින් කුරැදු කුඩු ඉසින්න.කුඩුකරගත් කුරැදු ටින් වශයෙන්

වෙළදපලේ මිලදීගැනීමට තිබේ.

ඉන්පසු දිග අතට මෙය රෝල් කරගන්න.(ස්විස් රෝල් ආකාරයට)

දැන් අගල් 1/2 ක් අගල් 3/4 ක් පමණ පෙති කපාගන්න.

බටර් තැවරැ බේකින් ට්‍රේ එකක  කපාගත් පෙති, තරමක් ඈතින් අතුරන්න.

නැවත පැය භාගයක් පිපෙන්න තියන්න.

ඒ අතරතුර අවන් එක විනාඩි 10 ක් සෙල්සියස් අංශක 180′ රත්කරගන්න.

ඉන්පසු ඉහත උෂ්ණත්වයෙන් විනාඩි 25-30 ක් පමණ බේක් කරගන්න.

ටොපින් එක සදහා

අයිසින් සීනි මේස මේස හැදි 4 ක් 5 ක් සහ බටර් තේ හැන්දක්  බදුනකට දමා එකට කිරි ටික ටික එකතු කරගනිමින් කලවම් කර ඝණකමට ක්‍රීම් එකක් සකසා ගන්න.

රසවත් වීමට වැනිලා බිංදු දෙක තුනක් එක් කරන්න.

මෙය සිනමන් රෝල් උඩින් ලස්සනට වත් කරන්න.

අවන් එකෙන් එලියට ගෙන රස්නය තියෙද්දිම මෙම ටොපින් එක තවරා ගන්න.

සීනි කන්න අකමැති අයට මෙම ටොපින් එක නොදා නිකන් කන්නත් පුලුවන්.

චමීරා පතිනායක

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *