ඩක්වත් ලුවිස් ක්‍රමයේ නිර්මාතෘ දෙපල ෆ්‍රෑන්ක් ඩක්වර්ත් සහ ටෝනි ලුවිස්ගෙන් ටෝනි ලුවිස් මිය යයි

ඩක්වත් ලුවිස් ක්‍රමයේ නිර්මාතෘ දෙපල ෆ්‍රෑන්ක් ඩක්වර්ත් සහ ටෝනි ලුවිස්ගෙන් ටෝනි ලුවිස් මිය යයි

කාලගුණික විපර්යාස සහිත සීමිත ඕවර තරග නිරාකරණය කිරීම සඳහා ඩක්වර්ත් ලුවිස් ක්‍රමය ලෙස හැදින්වූ ගණිතමය ක්‍රමය හඳුන්වා දුන් ෆ්‍රෑන්ක් ඩක්වර්ත් සහ ටෝනි ලුවිස් යන දෙපල අතරින් ටෝනි ලුවින් පසුගිය අප්‍රේල් මස 02 දා අවුරුදු 78 ක සිය දිවි සැරිය නිමා…

Read More
කොරෝනා වසංගත තත්වය පාලනය කිරීම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් ඉදිරිපත් කෙරුණු 8 වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙල

කොරෝනා වසංගත තත්වය පාලනය කිරීම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් ඉදිරිපත් කෙරුණු 8 වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙල

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සදහා 80% ක ප්‍රශස්ත සංචරණ සීමාවක් සහතික කිරීම වෙනුවෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් කරන 8 වැදෑරුම් වැඩපිලිවෙල. Please follow and like us:

Read More