මහරගම අපේක්ෂා රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ට රෝහලෙන් උපදෙස්

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ට රෝහලෙන් උපදෙස්

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා රෝගීන් අත්‍යාවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම, සායන කටයුතු පිළිබඳ දැනගැනීම සඳහා පහත අදාල දුරකථන අංක වලට අමතන ලෙස අපේක්ෂා රෝහල දන්වා සිටිනවා.
රටේ පවත්නා වත්මන් තත්වය හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහලට පැමිණෙන්නේ නම් දුරකථන ඇමතුමක් දී පැමිණෙන ලෙසටද වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටිනවා.

තවද පොදු ප්‍රවාහනයන් භාවිතා කිරීම මේ දිනවල අවධානම් සහගත බැවින් දුරකථනය ඔස්සේ සම්බන්ධ වීම වඩාත් යෝග්‍ය බව අපේක්ෂා රෝහල අවධාරණය කර සිටිනවා.

මෙම දුරකතන සේවාව සෑම දිනකම උදෑසන 8 සිට සවස 4 දක්වා රෝගීන් වෙනුවෙන් විවෘතව පවතී.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *