නිවසේ සිට මෙවර සිංහල හින්දු නව වසර සමරමු

නිවසේ සිට මෙවර සිංහල හින්දු නව වසර සමරමු

රටෙහි පවත්න වත්මන් තත්වය හේතු කොටගෙන අප්‍රේල් මස 13 වෙනිදාට යෙදී ඇති සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද නිවසේ සිට සැමරීමට කටයුතු කරන මෙන් රජය ලක්වාසී සියළුදෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා

මේ සිංහල හින්දු නව වසරේ චාරිත්‍ර සඳහා වන නැකැත් පත්‍රයයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *