ළමා ආරක්ෂාව උදෙසා නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරිම

ළමා ආරක්ෂාව උදෙසා නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරිම

ළමා ආරක්ෂාව උදෙසා නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරිම

ළමා අපයෝජනයන් සම්බන්ධයෙන් නිසි පරිදි නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම,  ඒ හේතුකොට වින්දිත ළමයාට, එනම් එකී අපයෝජන තත්වයන්ට මුහුණ දුන්නා වූ ළමයාට හෝ ළමයින්ට නීතියේ රැකවරණය සැලසීම සඳහා අතිශය වැදගත් කාරණයකි. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විවිධ වූ ක‍්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් රට තුළ නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ ශක්තිමත් රාමුවක් ගොඩනැගීම උදෙසා කටයුතු කරමින් සිටී. ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ වාර්තා වන ඇතැම් සුවිශේෂි ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකය සෘජුව ම මැදිහත් වන  අතර, අනෙකුත් ළමා අපයෝජන සිදුවීම් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයේ සම්බන්ධීකරණය ඔස්සේ විමර්ශන කටයුතු සඳහා ආදාළ පොලිස් ස්ථාන වෙත යොමු කරනු ලබයි. මෙම සියලු ම පැමිණිලි පිළිබඳ පසු විපරම් කටයුතු කිරීම සහ නඩු පැවරීමේ කටයුතු පිළිබඳ නියාමනය කිරීම ද ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් සිදු කරනු ලබන අතර, ඒ සඳහා විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකය, නීති අංශය සහ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ අංශය ජාතික ළමා අරක්ෂක අධිකාරිය තුළ ස්ථාපිතව  ක‍්‍රියාත්මක වේ.

වින්දිත ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සහ යුක්තිය පසිඳළීමේ යාන්ත‍්‍රණය තුළ ළමයින් ද්විතීක වින්දිතභාවයට ලක්වීම වැළැක්වීම උදෙසා වින්දිත ළමයින්ගේ වීඩියෝ සාක්ෂි පටිගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය තුළ සතුව ඇත. මෙහි දී ළමයින් මුල් සාක්ෂිය ලබා දීම සඳහා අධිකරණයට ඉදිරිපත් නොකොට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සාක්ෂිය කිසිදු බලපෑමකින් තොරව නිදහස් පරිසරයක් තුළ ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය තුළ දී වීඩියෝ පටිගත කොට අවශ්‍ය අවස්ථාවේ දී එය අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි. එමගින් ළමයින් අධිකරණ කටයුතු සඳහා යොමු වන අවස්ථා අවම කිරීම මුලික අපේක්ෂාව හා බලාපොරොත්තුවයි.

ළමා අපයෝජන වළක්වා ගැනීම උදෙසා

ක‍්‍රියාත්මක වීම

ළමා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ සමස්ත ක‍්‍රියාවලිය තුළ ළමා අපයෝජන සිදුවීමට පෙර ඒවා වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම කෙරෙහි ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ විශේෂ අවධානය යොමුව ඇත.

ඒ සඳහා ජාතික මට්ටමින් ප‍්‍රජාව සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ සහ බලගතු කිරීමේ කාර්යය ද ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සිදු කරමින් සිටින අතර,  “ජනපවුර” එහි ප‍්‍රධානත ම වැඩසටහනක් ලෙස නිර්මාණය වී ඇත.  ඒ හැරුණු විට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා එක්ව ක‍්‍රියාත්මක කරන “පාසල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුවීමේ වැඩසටහනක් දිවයින පුරා ක‍්‍රියාත්මක වේ. පාසල් පද්ධතිය වඩා ළමා හිතකාමී සහ සියලු ආකාරයේ අපයෝජනයන්ගෙන් තොර ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමත්, ළමයින්ගේ සියලු ආකාර ගැටලු වලට යෝග්‍ය විසඳුම් සොයා කඩිනමින් සදාගැනීමට සියලු පාර්ශවයන්ගේ දායකත්වය ලබා ගැනීමත් මෙමගින් අපේක්ෂා කෙරේ.

මේ හැරුණු විට ළමයින් සමඟ සම්බන්ධ වී විවිධ ආකාරයේ රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම, ළමා ආරක්ෂාවට සෘජුව ම සම්බන්ධ වන පොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම, අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම, සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීම හා බලගැන්වීම ආදී වැඩසටහන් තුළින් ළමා අපයෝජන වළක්වා ගැනීම සහ අපයෝජනයක දී වඩා සාධනීය ප‍්‍රතිචාර දැක්වීම උදෙසා කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අදාළ වෘත්තිකයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ද ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කටයුතු කරමින් සිටී.

එසේම ප්‍රජාපාදක (ජනතාව මුලික කොට ගත්) විශේෂ වැඩසටහන් ලෙස වතු ආශ්‍රිත ළමයින්, වෙරළ ආශ්‍රිත ළමයින්, වීථි ආශ්‍රිතව ජීවත් වන ළමයින්, ළමා රැකවරණ මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව සිටින ළමයින් සම්බන්ධව පවතින අභියෝග තත්වයන් හඳුනා ගනිමින් ඔවුන්ගේ අවදානම හා අනාරක්ෂිත බව අවම කරමින් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි.

වින්දිත ළමයින්ගේ රැකවරණය තහවුරු කිරීම

අපයෝජනයට ගොදුරු වූ ළමයින්ට නීතියේ රැකවරණය සැලසීම මෙන් ම ඔවුන් සඳහා අවශ්‍ය මනෝ සමාජ රැකවරණය ලබා දෙමින් එම ළමයින් නැවත සමාජගත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. ළමයාට සහ පවුලට අවශ්‍ය උපදේශනය ලබා දීම, විවිධ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය ගොඩනගා දීම, ළමයින් නැවත පාසල් ගත කිරීම ආදී ක‍්‍රියාමාර්ග ඔස්සේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් සිටී.

ළමයින් සඳහා මනෝසමාජීය මැදිහත්කරණ ලබාදීමේ දී පාසල්වල උපදේශනය සම්බන්ධ ගුරුවරුන් සමඟ සක්‍රියව සමීපව  සම්බන්ධ වී ළමයින් ධනාත්මක ක්‍රම භාවිතා කරමින් සාමාන්‍ය තත්වයට පත් කිරීමත් පාසල්තුළ ළමයින්ට හිතකාමී පරිසරයක් ගොඩනැඟීම මෙන්ම ළමයින් ක්‍රීඩා, සමිති සමාගම් සහ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදවීමෙන් ශාරීරිකව මෙන්ම මානසිකව සමබරතාවයක්, නායකත්වයක් හා පිරිපුන් පෞර්ෂයකින් හෙබි යෞවනයන් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය ලබා  දීමත් සිදු කරමින් සිටී. මෙවැනි වැඩසටහන් තුළින් ළමයින් අපයෝජන වලින් වැළැක්වීම අපේක්ෂා කෙරේ.

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ මනෝසමාජීය අංශයේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ දිවයින පුරා විසිරී සිටින ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ළමා ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ මනෝසමාජීය නිලධාරීන් විසින් මෙම කාර්යභාරයන් සිදු කරනු ලබයි.

ළමා අපයෝජන සම්බන්ධයෙන් ජාතික දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම

ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප‍්‍රතිපත්තිමය මට්ටමින් මැදිහත්වීමට මෙන් ම ළමා අපයෝජන සම්බන්ධයෙන් නිසි පරිදි අදාළ පියවර විද්‍යාත්මක මට්ටමින් ගැනීම උදෙසා ළමා අපයෝජන පිළිබඳ ජාතික මට්ටමේ දත්ත පැවතීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ළමා අපයෝජන සම්බන්ධයෙන් ජාතික දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කාර්යභාරයක් ලෙස ද ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරී පනත තුළ දක්වා ඇත. ඒ අනුව වඩා පුළුල් ලෙස ළමා අපයෝජන පිළිබඳ දත්ත ද ඇතුළත් ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික මට්ටමේ දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම කෙරෙහි ද ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ඉදිරියේදී කඩිනමින් කටයුතු කරනු ඇත. ඒ සඳහා ජනපවුර සාමාජිකයින් සෘජුව දායක කර ගැනීමට අපේක්ෂිතය.

ජනපවුර වැඩසටහන ඔස්සේ ග්‍රාමසේවක කොට්ඨාස මට්ටමින්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ධාස මට්ටමින්, දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් හා ජාතික මට්ටමින් ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ දත්ත එක්රැස් කොට අවසන් වශයෙන් ජාතික මට්ටමේ දත්ත පද්ධතියක් ගොඩනැගීම සඳහා මේ වන විට කටයුතු සැලසුම් කරමින් පවතී. අනාරක්ෂිත, අවදානම් හා ආන්තික ළමයින් සිටිනා ප්‍රදේශයන් හඳුනා ගනිමින් ඔවුනට අවශ්‍ය පහසුකරණයන් සැලැස්වීම සඳහා මෙම දත්ත පද්ධතිය උපයෝගී වනු ඇත. ඒ සඳහා ප‍්‍රජා දායකත්වය මත මෙම දත්ත එක්රැස් කිරීම ඔස්සේ වඩා නිවැරදි තොරතුරු ලබාගැනීමට හැකිවනු ඇත. මෙම වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක වීමෙන් පසු ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ පූර්ණ දත්ත පද්ධතියක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සතු වන අතර, ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ක‍්‍රියාත්මක පාර්ශවයන්ට තම කටයුතු සඳහා මෙම දත්ත භාවිත කිරීමට හැකිවනු ඇත.

ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධ පර්යේෂණ පැවැත්වීම සහ මහජනතාව වෙත තොරතුරු සැපයීම

ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ රට තුළ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයන් සිදු කිරීම ළමා ආරක්ෂාවෙහි විවිධ පැතිකඩ හා ප‍්‍රවණතාවන් හඳුනාගැනීමට ඉවහල් වනු ඇත. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය එම කරුණ කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කොට ඇති අතර, එම පර්යේෂණයන්ගේ අනාවරණයන් සහ නිර්දේශ වඩා සාර්ථක ළමා ආරක්ෂක පද්ධතියක් රට තුළ ගොඩනැගීම සඳහා භාවිත කරනු ලබයි. එසේ ම ළමයින් ද ඇතුළුව මහජනතාව වෙත අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම ද ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් සලසනු ලබන තවත් සේවාවකි.

අධිකාරියේ තොරතුරු හා මාධ්‍ය අංශය විසින් විවිධ ශ‍්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය භාවිත කරමින් මහජනතාව වෙත ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුම ලබා දෙමින් සිටී. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ තොරතුරු හා මාධ්‍ය අංශය වෙත පැමිණීමෙන්, දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ විමසීමෙන්, තැපැල් මාර්ගයෙන් ඉල්ලීම් කිරීමෙන් ඕනෑම අයෙකුට ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ තොරතුරු සහ අධිකාරියේ ප‍්‍රකාශන නොමිලේ ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතී.

එසේම ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන www.childprotection.gov.lk යන අධිකාරියේ නිල වෙබ් අඩවිය සහ  youthink.lk ළමා ආරක්ෂක තොරතුරු වෙබ් අඩවි වෙත පිවිසීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම කළ හැක.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *