යෝග අභ්‍යාස – වෘක්ශාසන

යෝග අභ්‍යාස – වෘක්ශාසන

නිරෝගීකම සපිරි සුභ මැදින් මසක් වේවා  ! අද යෝග අභ්‍යාස තුළින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සිටගෙන සිදුකරන ආසනයකි. මෙය මානසික හා ශරීර සමබරතාවය වර්ධනය කරවන ආසනයක් වේ.

 යෙදෙන ආකාරය

 පළමු රූපයේ සඳහන් ආකාරයට  තාඩාසන ඉරියව්වට පැමිණෙන්න. අපි ආරම්භ කරන ඕනෑම ආසනයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර තාඩාසන ඉරියව්වට පැමිණ ආරම්භ කරයි, තාඩාසන ඉරියව්වේදී  සෘජුව සිටගෙන   පාද වල මහපට ඇඟිලි එකට සිටින ලෙස පාද තබා ගනී. දනහිස්  කලවා,උදරය, පසුපස ආශ්‍රිත මාංශපේශි දැඩි  කරයි.දෙඅත් ශරීරය දෙපසින් ඇඟිලි පහතට සිටින සේ තබා ගනී. පපුව ඉදිරියට යොමුකර දෑස් වලට කෙලින් එක් ලක්ෂයක් ලෙස හෝ නාසය කෙලවර දෙස බලා සිටි. මෙහිදී සාමාන්‍ය ලෙස නාසයෙන් හුස්ම ගැනීම හා පිට කිරීම් සිදු කරනු ලැබේ .

2

දැන් දකුණු පාදයේ විළුඹ පොළවට   දැඩි කර දනහිස්, කලවා   දැඩි  කර ගන්න. සෙමින් වම් පාදයේ විළුඹ ඔසවා පාදය ඉහළට ගෙන දකුණු පාදයේ ඉකිලිය ආසන්නයේ  යටිපතුල් ස්පර්ශ වන ලෙස තබන්න. වම් පාදයේේ ඇඟිලි පොළොව දෙසට යොමුව තිබිය යුතුය. පාදයේ දණහිස වමට අංශක 90 ක කෝණයකට හරවා තබා ගත් යුතුය.

3                                 4 

 දැන් දෑස් මට්ටමේ ඉදිරියෙන් ඇති ලක්ෂයක් දෙස  බලාසිටින්න . සිරුරේ සමබරතාවය ඇති වූ පසු දෑත් අල්ල උඩට හරවා  සෙමින් හිසට ඉහලින් අත් දෙක කන්දෙක දෙපස ගැනෙන ලෙසට සෘජු කර නමස්කාර මුද්‍රාවෙන් තබාගන්න.  මෙම  ආසනයේ   තත්පර දහයක් විස්සක්  අතර කාලයක් රැඳී සිටින්න. මෙහිදී සාමාන්‍ය ලෙස හුස්ම ගැනීම් හා පිට කිරීමේ සිදු කරන්න දැන් හුස්ම පිට කරන ගමන් සෙමින් දෙපසින් දෑත් පහළට ගෙන එන්න.

මේ  ආකාරයටම වම් පාදය පොළොවේ තබා දකුණු පාදය ඉහලට ගෙළට ගෙන ඉහත සඳහන් ආකාරයටම ආසනයේ තත්පර 10 ත් 20 ත් අතර කාලයක් රැඳී සිට නිදහස් වන්න.

ඔබට අවශ්‍ය නම්  බිම වැතිරී  අත් පා මදක් ඈත් කර දෑස් පියාගෙන  විවේක ගන්න.

 වෘක්ශාසනයේ කායික   ප්රතිපල

1.යහපත් අන්තර්  සම්බන්ධතාවයක් ශරීර අවයව අතර තබාගැනීමට හැකිවීම .

2. මනසේ සන්සුන් හා ස්ථාවර බව අවධානය නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීම දියුණුවේ,

3.  පාද, පිටකොන්ද,  බාහු ඇදීම්කට ලක්වේ.

4. පාද ශක්තිමත් වේ.

5. උකුල ප්‍රදේශය හොඳින් විවෘත වේ.

6. පපු ප්රදේශයේ මනා හැඩයක් ඇති වේ.

7. කායික හා මානසික සමබරතාවය වැඩි   වැඩිදියුණු වේ.

ප්‍රතිකාරමය වටිනාකම්

1 . මානසික ඒකාග්‍රතාව ඇති කරයි.

2.   ක්ලමථතය කාංසාව ආදී මානසික ආබාධ දුරු කර මනස ස්ථාවර කරයි.

මෙම ආසනය නොකළ යුතු අය

1. ඉරුවාරදය, නින්ද නොයාම, කකරකැවිල්ල  ඇති අය.

2. අව රුධිර පීඩනය, අධි රුධිර පීඩනය ඇති අය.

3.  දනහිස් හා වළලූකර ආබාධ ඇති අය.

 සැලකිය  යුතුයි

*   පාද   නවා  තමා ගැනීමේදී කලවා ප්‍රදේශයේම තබාගත යුතුය.ආරම්භයේ දී එසේ කිරීම අපහසු නම් දණහිසට පහලින්  තබාගන්න. කිසි විටකත් දණහිස මත යටි යටිපතුල් නොතබන්න. එසේ කළහොත් කාලයක් යාමේදී දණහිසේ ආබාධ ඇතිවිය හැක.

 * අධි රුධිර පීඩනය ඇති අයට මෙම ආසනය එතරම් නිර්දේශ නොකලද පාලනයක් සහිත අධිරුධිර පීඩනය ඇති අයට  යෝග උපදේශක වරයෙකු සමග පුහුණු විය හැක. එහිදී දෑත් ඉහලට ඔසවන්නේ නොමැත්ව දෑත් පපුව මත නමස්කාර මුද්රාවෙන් තබාගෙන ආසන යේ යෙදී සිටිය හැක .රැඳී සිටින කාලය උපරිම තත්පර දහයක් වීම් සෑහේ. නමුත් පාලනයකින් තොර ඉතා ඉහළ අගයක් සහිත අධි රුධිර පීඩනය ඇති අය රුක් ශාසනය කිරීමෙන් වැලළකී සිටිය යුතුය.

තවත්  යෝග පාඩමකින් ලබන කලාපයෙන් මුණගැසෙමු !

ඔබ සැම නිරෝගී වේවා!

  හරි  ඕම් !

 දුලිනි ද වාස් ගුණවර්ධන

    සෙත්සද යෝගා නිකේතනය

  “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`

යෝග අභ්‍යාස-6

වෘක්ශාසන-Tree Pose

නිරෝගීකම සපිරි සුභ නවම් මසක් වේවා  ! අද යෝග අභ්‍යාස තුළින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සිටගෙන සිදුකරන ආසනයකි මෙය මානසික හා ශරීර සමබරතාවය වර්ධනය කරවන ආසනයකි.

 යෙදෙන ආකාරය

1

 පළමු රූපයේ සඳහන් ආකාරයට  තාඩාසන ඉරියව්වට පැමිණිෙන්න. අපි සිටි දින ආරම්භ කරන ඕනෑම ආසනයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර තාඩාසන ඉරියව්වට පැමිණ ආරම්භ කරයි, තාඩාසන ඉරියව්වේදී  සෘජුව සිටගෙන   පාද වල මහපට ඇඟිලි එකට සිටින ලෙස පාද තබා ගනී. දනහිස්  කල්වා,උදරය, පසුපස ආශ්‍රිත මාංශපේශි දැඩි  කරයි.දෙයත් ශරීරය දෙපසින් ඇඟිලි පහතට සිටින සේ තබා ගනී. පපුව ඉදිරියට යොමුකර ෑස් වලට කෙලින් එක් ලක්ෂයක් ලෙස හෝ නාසය කෙලවර දෙස බලා සිටි මෙහිදී සාමාන්‍ය ලෙස නාසයෙන් හුස්ම ගැනීම හා පිට කිරීම් සිදු කරනු ලැබේ .

2

දැන් දකුණු පාදයේ විළුඹ පොළවට   දැඩි කර දනහිස් කලවා   දැඩි  කර ගන්න. සෙමින් වම් පාදයේ විළුඹ ඔසවා පාදය ඉහළට ගෙන දකුණු පාදයේ ඉකිලිය ආසන්නයේ  යටිපතුල් ස්පර්ශ වන ලෙස තබන්න. වම් පාදයේේ ඇඟිලි පොළොව දෙසට යොමුව තිබිය යුතුය. පාදයේ දණහිස වමට අංශක 90 ක කෝණයකට හරවා තබා ගත් යුතුය.

3                                 4

 දැන් දෑස් මට්ටමේ ඉදිරියෙන් ඇති ලක්ෂයක් දෙස  බලාසිටින්න . සිරුරේේ සමබරතාවය ඇති වූ පසු දෑත් අල්ල උඩට හරවා  සෙමින් හිසට ඉහලින් අත් දෙක කන්දෙක දෙපස ගැනෙන ලෙසට සෘජු කර නම්ස්කාර  මුද්‍රා වෙන් තබාගන්න.  මෙම  ආසනයේ   තත්පර් දහයක් විස්සක්  අතර කාලයක් රැඳී සිටින්න. ෙහිදී සාමාන්‍ය ලෙස හුස්ම ගැනීම් හා පිට කිරීමේ සිදු කරන්න දැන් හුස්ම පිට කරන ගමන් සෙමින් දෙපසින් දෑත් පහළට ගෙන එන්න.

මේ ආ ආකාරයටම සම්පාතය පොළොවේ තබා දකුණු පාදය ඉහලට ගෙළට ගෙන ඉහත සඳහන් ආකාරයටම ආසනයේ තත්පර 10 ත් 20 ත් අතර කාලයක් රැඳී සිට නිදහස් වන්න 

ඔබට අවශ්‍ය නම්  බිම වැතිරී  අත් පා මදක් ඈත් කර දෑස් පියාගෙන  විවේක ගන්න.

 වෘක්ශාසනයේ කායික   ප්‍රතිපල

1.යහපත් අන්තර්  සම්බන්ධතාවයක් ශරීර අවයව අතර තබාගැනීමට හැකිවීම .

2. මනසේ සන්සුන් හා ස්ථාවර බව අවධානය නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීම දියුණුවේ,

3.  පාද, පිටකොන්ද,  බාහු ඇදීම්කට ලක්වේ.

4. පාද ශක්තිමත් වේ.

5.  උකුල ප්‍රදේශය හොඳින් විවෘත වේ.

6. පපු ප්‍රදේශයේ මනා හැඩයක් ඇති වේ.

7.කායික හා මානසික සමබරතාවය වැඩි   වැඩිදියුණු වේ.

ප්‍රතිකාරමය වටිනාකම්

1 . මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරයි.

2.   ක්ලමථතය කාං සාව ආදී මානසික ආබාධ දුරු කර මනස ස්ථාවර කරයි.

මෙම ආසනය නොකළ යුතු අය

1. ඉරුවාරදාදය නින්ද නොයාම, කකරකැවිල්ල  ඇති අය.

2. අව රුධිර පීඩනය, අධි රුධිර පීඩනය ඇති අය.

3.  දනහිස් හා වළලූකර ආබාධ ඇති අය.

 සැලකිය  යුතුයි

*   පාද   නවා  තමා ගැනීමේදී කලවා   ප්‍රදේශ්යේම තබාගත යුතුය.ආරම්භයේ දී එසේ කිරීම අපහසු නම් දණහිසට පහලින්  තබාගන්න. කිසි විටකත් දණහිස මත යටි යටිපතුල් නොතබන්න. එසේ කළහොත් කාලයක් යාමේදී දණහිසේ ආබාධ ඇතිවිය හැක.

5

 * අධි රුධිර පීඩනය ඇති අයට මෙම ආසනය එතරම් නිර්දේශ නොකලද පාලනයක් සහිත අධිරුධිර පීඩනය ඇති අයට  යෝග උපදේශක වරයෙකු සමග පුහුණු විය හැක. එහිදී දෑත් ඉහලට ඔසවන්නේ නොමැත්ව දෑත් පපුව මත නමස්කාර මුද්‍රාවෙන් තබාගෙන ආසන යේ යෙදී සිටිය හැක .රැඳී සිටින කාලය උපරිම තත්පර දහයක් වීම් සෑහේ. නමුත් පාලනයකින් තොර ඉතා ඉහළ අගයක් සහිත අධි රුධිර පීඩනය ඇති අය රුක් ශාසනය කිරීමෙන් වැලළකී සිටිය යුතුය.

තවත්  යෝග පාඩමකින් ලබන කලාපයෙන් මුණගැසෙමු !

ඔබ සැම නිරෝගී වේවා!

  හරි  ඕම් !

 දුලිනි ද වාස් ගුණවර්ධන

    සෙත්සද යෝගා නිකේතනය

 මේ ආ ආකාරයටම වම් පාදය පොලවෙ තබා දකුණු පාදය ඉහලට ගෙන ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයටම ආසනයේ  තත්ප්ර දහයක්  විස්සක් අතර කාලයක් රැඳී සිට  නිදහස් වන්න.

Please follow and like us:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *