ලංකාවේ කෑම හදන ප්‍රසිද්ධම යූ ටියුබ් චැනල් මෙන්න

ලංකාවේ කෑම හදන ප්‍රසිද්ධම  යූ ටියුබ් චැනල් මෙන්න
  1. අපේ අම්මා
    https://www.youtube.com/channel/UC4UaWbUUwVvCxWNqhb4f16Q

ආරම්භ කළ දිනය 2016 අප්‍රේල් 16
සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් මිලියන 1.17

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට බොහෝ දෙනෙක් නරඹන චැනල් එක තමයි අපේ අම්මා කියන්නෙ. නොයෙක් වර්ග වල දේශීය මෙන්ම විදේශීය ආහාර වට්ටෝරු මෙහි ඇතුළත්.

  1. අනෝමා’ස් කිචන්
    https://www.youtube.com/channel/UCVz1bXiY1pz6Fz_Osm0YYBA

ආරම්භ කළ දිනය 2013 ජනවාරි 11
සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 325,000

මේ චැනල් එකෙත් බොහෝ දේශීය මෙන්ම විදේශීය ආහාරපාන සකසන අයුරු ඉතා පැහැදිලිව කියලා දෙනවා.

3. වරුණි’ස් කිචන්
https://www.youtube.com/channel/UCVpjudnF83VEmqVBLNG1rbg

ආරම්භ කළ දිනය 2013 ජනවාරි 06
සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 271,000

ගොඩක් අලුත් රෙසිපීස් මුලින්ම බලාගනන් පුළුවන් මේ චැනල් එක හරහා.

4. මල්ලිකා ජෝෂප් ෆුඩ් ටියුබ්
https://www.youtube.com/channel/UCTpwV-7XRDQYJxN5jWEUEDQ

ආරම්භ කළ දිනය 2017 අප්‍රේල් 23
සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 37,900

මල්ලිකා ජෝෂප් මහත්මිය ඔබ බොහෝ දෙනෙක්ට හුරුපුරුදු නමක්. ඉතින් මේ ඇයගේ චැනල් එක.

5.ශෝබනා’ස් කිචන් ස්විස්
https://www.youtube.com/channel/UC5yES4YLrsPTP8b7naOEcBw

ආරම්භ කළ දිනය 2017 ජනවාරි 30
සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 4100

ආහාර පානවලට අම්තරව වෙනත් තොරතුරුත් මේ චැනල් එකේ තියෙනවා.

  1. චම්මි ඉමල්කා
    https://www.youtube.com/channel/UC2gpLSHUrXCbWiaBwstZsjg

ආරම්භ කළ දිනය 2015 ඔක්තෝම්බර් 20
සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 375,000

ගොඩක් කෙටි කෑම වර්ග සහ අතුරුපස වර්ග තමයි මේ චැනල් එකේ තියෙන්නෙ.

කෑම හදන්න ආසා ඔයාලට මේ චැනල් වලින් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේ තියේවි.

මේ වගේ තවත් තොරතුරු අරගෙන ඉක්මණටම එන්නම්…..

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *