පියාඹන පීරිසියක නවාතැන් ගමුද?

පියාඹන පීරිසියක නවාතැන් ගමුද?

පිට සක්වල යන්න හීන මවන අය ඉන්නවා නම් මේ පැත්තට එන්න…………
මේ තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන අපූරූ හෝටලයක්.

Area 55 Futuro House තමයි මේ අපූරු හෝටලයේ නම වෙන්නේ. හෝටලය කිව්වට මේක 4 දෙනෙක්ට පමණක් නවාතැන් ගැනීමට හැකි වන ලෙස සැකසුණු නවාතැන්පොළක්.

පිටසක්වල යානයක හැඩයට තමයි හදලා තියෙන්නෙ.

1960 දශකයේ අග භාගයේදී ෆින්ලන්ත ග්ෘහ නිර්මාණශිල්පියෙක් අතින් තමයි මේ අපූරු නිර්මාණය සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මිනිසා අභ්‍යවකාශය අත්පත් කරගැනීම සිහිකිරීම තමයි ඔහුගේ නිමිත්ත වෙලා තිබුණේ. ඔහු විසින් මේ ආකෘතියේ නිවාස සියයක් පමණ නිර්මාණය කර තිබ්ුණත් මේ වන විට එම නිවාස සොයාගැනීමටත් අපහසුයි.

අවුරුදු 55ක් වයසැති රොනල්ඩ් ජැක්සන් ඇමරිකාවේ ජොශුවා ට්‍රී හි ඇති මේ නිවස මීට කලින් අයත්ව තිබූ පවුලකින් මිලදී ගෙන තිබුණා.

මෙවැනි නිවාස කීපයක් දැනටත් හොඳ තත්වයේ තිබුණත් මෙය පමණයි ඔබට නවාතැන් ගැනීමට හැකි එකම Futuro House එක වන්නේ. නමුත් මෙහි මිල ගණන් නම් තරමක් ඉහළයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *