කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය පිරිසිඳුව තබා ගැනීම.

කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය පිරිසිඳුව තබා ගැනීම.

කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රයිවට් ඒරියා එක නිතරම පිරිසිඳුව තබා ගැනීමට සෞඛ්‍යසම්පන්න ජීවිතයකයට ඉතාම වැදගත්.

මෙහිදී සැලකිය යුතු ප්‍රධානම කාරණය වන්නේ එම ප්‍රදේශය පිරිසිඳු කරන ද්‍රවය පිළිබ්ඳව.
මෙහි සම්මතය නම් කිසිම විටෙක තද සුවඳ සහිත සබන් හෝ බොඩි වොශ් භාවිතා නොකිරීමයි. ඒකට හේතුව අපේ පෞද්ගලික ප්‍රදේශ වල ඇති pH අගය වෙනස් වීම සහ ඒ හේතුව නිසා බැක්ටීරීයා ආසාධන ඇති වීමට ඇති ඉඩකඩ ඇති වීමයි.

pH නිවැරදිව සකසා ඇති එම ප්‍රදේශ සේදීමටම නිෂ්පාදනය කර ඇති වැජිනල් වොශ් එකක් භාවිතා කිරීම සුදුසු වේ. දිනකට වරක් හෝ දෙවරක් එම සේදුම් කාරකය භාවිතා කර සේදීම ප්‍රමාණවත් අතර වෙනත් අවස්ථාවල පිරිසිඳු ජලය, මඳ උණුසුම් ජලය භාවිතා කළ හැක.

සේදීමට අවශ්‍ය නොවන අවස්තාවල ටොයිලට් පේපර්ස් හෝ වියළි ටිශූ ආධාරයෙන් එම ප්‍රදේශ පිරිසිඳු කරගත හැක.

නමුත් කිසිම විටෙක සුවඳ සහිත වෙට් වයිප්ස් භාවිතා නොකල යුතුය. වෙට් වයිප්ස් වල ඇති ඇල්කොහොල් ප්‍රතිශතය වැඩි නිසා ඊස්ට් තත්වයක් යෝනි ප්‍රදේශයේ වර්ධනය විය හැක.

වෙට් වයිප්ස් භාවිතා කරන්නේ නම් රහස් ප්‍රදේශය පිරිසිඳු කිරීමට විශේෂයෙන් සකසා ඇති වජිනල් වයිප්ස් භාවිතා කළ යුතුය.

මාසික ශුද්ධිය ඇති වූ විට නිරන්තරයෙන් එම ප්‍රදේශය පිරිසිඳු කර තබා ගත යුතු අතර නිතරම මඳ උණුසුම් ජලයෙන් හෝ සාමාන්‍ය ජලයෙන් පිරිසිඳු කර තබා ගැනීම උචිතය.

ඔබට සබන් භාවිතා කළ යුතුම නම් හෝ වැජිනල් වොශ් ඔබ ලඟ නොමැති නම් වඩා සුදුසු වන්නේ බේබි සබන් භාවිතා කිරීමයි. එහි pH අගය සමබර කර නිශ්පාදනය කර ඇත.

රහස් ප්‍රදේශ වල රෝම ඉවත් කිරීම

ඔබ රේසරයක් ආධාරයෙන් නිවසේදී රෝම ඉවත් කරනවා නම්;

  • අනිවාර්‍යයෙන්ම ශේවින්ග් ෆෝම්, බේබි සබන් හෝ කිසියම් දෙයක් මතුපිට ආලේප කර ශේව් කරන්න.
  • වියළි විට ශේව් කරන්න එපා.
  • ශේව් කිරීමේදී එක රේසරය වාර තුනකට වඩා භාවිතා කරනන් එපා.
  • රේසරයේ මළකඩ බැඳී ඇත්නම් වහාම එම රේසරය ඉවත් කරන්න.

රූපලාවණ්‍යාගාරයකට යනවා නම්;


ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව රෝම ඉවත්කර දෙනු ලබන අතර එය තරමක වේදනාකාරී වුවත් රේසරයෙන් ඉවත් කරනවාට වඩා සෞඛ්‍යසම්පන්න වන අතර නැවත රෝම වැඩීම පමා කරයි.

යට ඇඳුම්

  • හැකි සෑම විටකම කපු යට ඇඳුම් අඳින්න. කොට්න් හෝ කොට්න් මිශ්‍ර යට ඇඳුම් වීමෙන් නිතරම එම ප්‍රදේශයට වාතාශ්‍රය එක් වේ.
  • තද යට ඇඳුම් හෝ ගොඩල් ලිහිල් යට ඇඳුම් අඳින්න එපා.
  • නිතරම යට ඇඳුම් පිරිසිඳු කර හොඳින් හිරු එළියේ වියලා භාවිතා කරන්න.
  • භාවිතා කළ යට ඇඳුමක් නැවත නැවත සේදීමකින් තොරව භාවිතා කරන්න එපා.

ඔබගේ පෞද්ගලික ප්‍රදේශ පිරිසිඳුව තබා ගැනීම ඔබගේ සෞඛ්‍යසම්පන්න ජිවිතයට මනා පිටිවහලක් වේ.

තොරතුරු අන්තර්ජාලය ඇසුරෙන්.

සැකසීම හංසනි හිදැල්ලආරච්චි

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *