මේ පාර පාර්ලිමේන්තු යන්න බලන් ඉන්න කඩවසම් දේශපාලඥයෝ

මේ පාර පාර්ලිමේන්තු යන්න බලන් ඉන්න කඩවසම් දේශපාලඥයෝ
  1. නිපුන රණවක – මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් තමයි මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ

2. ජීවන් තොණ්ඩමාන් – නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණින් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වනවා.

3. උද්දික ප්‍රේමරත්න – අනුරාධපුර දිත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණින්

4. කාවින්ද ජයවර්ධන – සමඟි ජන බලවේගයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්

5. එරන්ද වැලිඅංග – කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක‍ය සමඟි ජනබලවේගයෙන් මෙවර මැතිවරණයට

6. සංජීව එදිරිමාන්න – කලුතර දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන්

7. චතුර නිශංක බණ්ඩාර – කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සිංහලදීප ජාතික පෙරමුණින්

8. ඉසුරු සුබසිංහ – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ජාතික ජනබලවේගයෙන්

9. නාමල් රාජපක්ශ – හම්බන්තොට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණින්

10. ශෙහාර හේරත් – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන්

11. අනුරාධ ජයරත්න – මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණින්


තොරතුරු අනුග්‍රහය www.nominee.lk

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *