ඔබ නිර්මාණශීලී වන තරමට නම්‍යශීලී වන වන කඩදාසි – ලාලිත්‍යා මධුෂානි

ඔබ නිර්මාණශීලී වන තරමට නම්‍යශීලී වන වන කඩදාසි – ලාලිත්‍යා මධුෂානි

කඩදාසි කියන්නෙ බොහොම කියන්නෙ බොහොම සරල ඒ වගේම බොහොම ලාභ දෙයක් . ඒ වුණත් කඩදාසි කියන්නේ අපේ එදිනෙදා ජීවිතයට නැතුවම බැරි දෙයක්. මෙච්චරයි කියලා කියන්න බැරි තරම ප්‍රයෝජන ප්‍රමාණයක් අපි කඩදාසි වලින් ගන්නවා. ඒත් මේ ලිපිය ලියන්න හිතුවේ කඩදාසිවල ප්‍රයෝජන…

Read More
සුසුම්

සුසුම්

චේතනා ද සිල්වා විසින්………………………….  පූර්විකාව කුඩාකාමරයේ තට්ටු යහන් මැදින් වැටුන පුංචි හිඩසක ඇය සැගව සිටියාය. තවමත් පුංචි ෙරදි බෝනික්කා ඇගේ පපුවට තුරුල්ව සිටින්නීය. දහවල් අව්රශ්මිය නිසා ගත දහඩියෙන් තෙත්ව ගියත් ඝණ ජනෙල් තිර රෙදි වලින් වැසි ගිය කවුලුවලට හිරු එළිය…

Read More