කාර්යාල ඇඳුම් සම්බන්ධව ඔබ දැනුවත් විය යුතු නීති රීති

කාර්යාල ඇඳුම් සම්බන්ධව ඔබ දැනුවත් විය යුතු නීති රීති

පිරිමියෙකුගේ කෝට් එකක මැද බොත්තම සෑම විටම වසා තිබිය යුතුය. ඉහළ එක ඔබේ කැමැත්ත අකමැත්ත මත රඳා පවතී. පහළ එක කිසි විටෙකත් වසා දැමිය යුතු නැත. 2. ඔබ ශර්ට් එකක් හෝ බ්ලවුසයක් හැඳ සිටී නම් කිසිම විටෙක බොත්තම් දෙකකට වඩා…

Read More
ශ්‍රී ලංකාවේ ගැමා ප‍්‍රකිරණ ආයතනය හා එහි ප‍්‍රතිලාභ

ශ්‍රී ලංකාවේ ගැමා ප‍්‍රකිරණ ආයතනය හා එහි ප‍්‍රතිලාභ

ආහාර පිරිසැකසුම්කරණය සදහා ගැමා කිරණ භාවිතයේ ආරම්භය හා ව්‍යාප්තිය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ගැමා ප‍්‍රකිරණ ආයතනයේ දල ව්‍යූහය පිලිබදව ගියවර ලිපියෙන් අපි කතාකලා. ශ්‍රී ලංකා ගැමා ප‍්‍රකිරණ ආයතනයේ කාර්යයභාරය හා එහි ප‍්‍රතිලාභ ව්‍යවසායකයන් අතර බෙදා හැරීම පිලිබදව අද අපි කතා කරමු….

Read More
ඉන්ටවිවි එකකට නිවැරදිව ඇඳුම් අඳිමුද?

ඉන්ටවිවි එකකට නිවැරදිව ඇඳුම් අඳිමුද?

සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණයක් එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටවිවි එකකට යන්න ඔබට ඕනේ තරම් අවස්ථා ලැබිලා ඇති. ගියපු හැම ඉන්ටවිවි එකම ඔබ පාස් වෙලත් ඇති. ඉන්ටවිව් එකකට යද්දි හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ” First Impression Matters” කියන දේ. ඒ කියන්නේ හැම…

Read More