කප්රුක නිර්මාත්ෲ දුලිත් හේරත්

කප්රුක නිර්මාත්ෲ දුලිත් හේරත්

අද Mr. Handsome විශේෂාංගය තුළින්  අප හා කතාබහට එක් වන්නේ තරුණ ව්‍යවසායකයෙක් වන කප්රුක නිර්මාත්ෲ දුලිත් හේරත් මහතායි. ඉතාම කාර්‍යබහුල මොහොතක වුනත් ලියාරා Mr. Handsome විශේෂාංගය වෙනුවෙන් ඔහුගේ කාලය වෙන් කරන්නට ඔහු කාරුණික වුණා. කප්රුක වෙළඳ සන්නාමය ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ…

Read More
අනාගතය තීරණය කරන ටැටූ මෝස්‌තර

අනාගතය තීරණය කරන ටැටූ මෝස්‌තර

“ඔයා කොහොමද අනේ ගෙදර අයට පෙන්නේ නැති වෙන්න ඔය ටැටූ එක තියාගෙන ඉන්නේ?” මේක ගොඩක් අය නිතරම මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්! කතාව ඇත්ත. මම මේ පුංචි ටැටූ එක කරලා දැන් සෑහෙන කාලයක්. ඒත් තාම අපේ තාත්තා ඒ ගැන හාන්කවිසියක් දන්නේ නෑ….

Read More