මේ අපූරු හෝටල් වල රැයක් ගත කිරීමට ඔබත් කැමතිද?

මේ අපූරු හෝටල් වල රැයක් ගත කිරීමට ඔබත් කැමතිද?

අද ලිපියෙන් අරගෙන එන්නේ ලෝකයේ තියෙන අපූරු හෝටල් රැසක් පිළිබඳව. ගිලී ලන්කන්ෆුශි – මාලදිවයින මාලදිවයිනේ පිහිටි ඉතාම සුන්දර නිවාඩු නිකේතනයක් තමයි ගිලී ලන්කන්ෆුශි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ඔබට බාහිර පරිසරයෙන් මිදී මුහුදේ සුන්දරත්වය විඳිමින් දින ගත කිරීමේ හැකියාවයි. 2. Top of…

Read More
අක්කර අනූ අටේ සුපිරි නැවතුම්පල

අක්කර අනූ අටේ සුපිරි නැවතුම්පල

සුප්‍රසිද්ධ ඇල්ල කදු පන්ති අතර සැගවී පිහිටි ඉතාමත් සුන්දර හෝටලයක් වන 98 Acres හෝටලය දේශීය මෙන්ම විදේශීය සංචාරකයන්ගේත් ආකර්ශණයට ලක් වූ ස්ථානයක්. අක්කර අනූ අටක් පුරා පැතිරුණු තේ වත්තක මෙම හෝටලය නිර්මාණය කර තිබීම මෙහි නාමය සදහා හේතු වී තිබෙනවා….

Read More