බොහෝ බුද්ධිමත් සහ සුන්දර කාන්තාවන් මැදිවියට එළඹෙනතෙක් තනිකඩ ඇයි?

බොහෝ බුද්ධිමත් සහ සුන්දර කාන්තාවන් මැදිවියට එළඹෙනතෙක් තනිකඩ ඇයි?

මේ කතාව බොහෝ දෙනෙක් විහිලුවක් වගේ දැක්කත් බොහොමයක් උගත් බුද්ධිමත් සහ රූමත් කාන්තාවන් මැදි විය වන තෙක් තනිකඩ ජීවිතයක් ගත කරනවා. රූමත් හා උගත් ගැහැනු ළමයින් පෙම් සබඳතාවලට අඩු වයසින්ම එක් වීමට කැමැත්තක් නොදක්වයි. ඇමරිකානුවන්ගෙන් සියයට 50.2 ක් පමණ තනිකඩයන්…

Read More
කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය පිරිසිඳුව තබා ගැනීම.

කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය පිරිසිඳුව තබා ගැනීම.

කාන්තාවකගේ රහස් ප්‍රදේශය එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රයිවට් ඒරියා එක නිතරම පිරිසිඳුව තබා ගැනීමට සෞඛ්‍යසම්පන්න ජීවිතයකයට ඉතාම වැදගත්. මෙහිදී සැලකිය යුතු ප්‍රධානම කාරණය වන්නේ එම ප්‍රදේශය පිරිසිඳු කරන ද්‍රවය පිළිබ්ඳව. මෙහි සම්මතය නම් කිසිම විටෙක තද සුවඳ සහිත සබන් හෝ බොඩි වොශ්…

Read More